6. lis, 2018

Niemały słowno-muzyczny....

Jak zdążyliście zauważyć kochamy muzykę. Często wyrażamy nasze stany, emocje przy jej pomocy. :) Od Sherlocka :)