6. lis, 2018

Miłość, wolność, samotność

"Jeśli seks jest wszystkim, co masz, to nie masz nic; jesteś tylko biologicznym instrumentem do reprodukcji. Maszyną, fabryką. Ale jeśli potrafisz pojąć miłość jako twoje prawdzi­we istnienie, miłość jako głęboką przyjaźń, jako wspólny ta­niec dwóch serc, tak jednolity, że zdaje się tańcem jednego serca, nie potrzebujesz żadnej innej duchowości. Już ją masz. Miłość prowadzi do ostatecznego doświadczenia - zwa­nego Bogiem, absolutem, prawdą. To są tylko nazwy. W rze­czywistości ostateczność nie ma imienia; jest bezimienna, a mi­łość prowadzi w jej kierunku."
"

/Osho, Miłość, wolność, samotność/