6. cze, 2017

Czarny Piotrusiu "UWAŻAJ"

Zachęcamy z Jagą do praktycznego szkolenia z KPP( dla nie wtajemniczonych Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna) ta wiedza jest bezcenna dla nas samych, naszych najbliższych i każdego komu możemy pomóc. Dzięki tej wiedzy możecie teraz z taką przyjemnością czytać strofy Jagi, która przeprowadzając auto diagnozę uniknęła paskudnych następstw udaru. Warto.
Przedstawiam naszych przyjaciół i mentorów z grupy EMS chłopaki szwietnie szkolą i nie na jednej misji byli do zobaczenia na następnej certyfikacji lub na strzelnicy.
Jaga chciała żebym nie poruszał tego tematu, ale niektórzy chyba sprawdzają Naszą wzajemną lojalność pozwalając sobie na niewybredne uwagi czy propozycje. Jako że uważam Jagę za mentalnego LWA a raczej Lwicę zacytuję stare afrykańskie przysłowie:
" LEW NIGDY SIĘ NIE ODWRACA GDY PIES SZCZEKA".
a na podsumowanie tak na przyszłość warto rozważyć stare zasady sztuki wojennej: "Niech nie wszczyna bitwy ten co wie że nie wygra wojny.